Mkuu wa Chuo Cha Ufundi Arusha anawatangazia nafasi za kujiunga na Chuo cha Ufundi Arusha Kampasi ya Kikuletwa kwa ada nafuu ya Shilingi Laki moja (100,000)  ADA NAFUU KOZI ZA NISHATI